zalogowany jeste¶ jako:
go¶ć
 
 
  W zakresie międzynarodowej
ochrony patentowej
projekt współfinansowany
przez Unię Europejsk±
z ¶rodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
 
 

Witamy na stronie po¶więconej projektowi El-Go.

Celem projektu jest wprowadzenie wszystkich zainteresowanych do ¶wiata elektroniki. W centrum naszego zainteresowania s± osoby zupełnie nie znaj±ce tematu - zwłaszcza młodzież szkolna. Sprzętem jaki wykorzystujemy do budowy obwodów elektrycznych i elektronicznych s± nowoczesne, autorskie zestawy montażowe El-Go.
Zestawy El-Go zostały zaprojektowane tak, aby prezentacja wiedzy odbywała się w ciekawy, atrakcyjny sposób i na takim poziomie, który daje użytkownikowi podstawę do dalszego samodzielnego działania.
W El-Go zastosowano nowy, na skalę ¶wiatow±, pomysł realizacji poł±czeń elektrycznych - powstaj± one same
podczas zbliżania do siebie elementów i utrzymywane s± siłami magnetycznymi.

Zestaw "El-Go edu1" umożliwia budowę obwodów tranzystorowych. Kolejne zestawy - "El-Go Solar" oraz "El-Go edu2" - maj± rozwijać zainteresowania użytkowników zgodnie z aktualnymi kierunkami rozwoju techniki (np. w zakresie mechatroniki). Chcemy pokazać, że elektronika może być pojmowana intuicyjnie (bez znajomo¶ci trudnej teorii).
Gwarantujemy, że można się ni± bawić w każdym wieku.

Równolegle funkcjonuj± zestawy płaskie "El-Go Flat" przeznaczone do realizacji podstawy programowej dla szkół. Zawieraj± one proste elementy, mierniki, zródła zasilania i inne moduły wygodne do realizacji szkolnych programów nauczania fizyki w zakresie podstawowych praw elektrycznych.

   
 
0%
Filmy Youtube      edu1:  Film1 Film2 Film3   edu2:  Film4 Film5   Flat:  Film6